Ne vjerujte kada Vam kažu da ste došli prerano. Dođite ranije.

USZ-CENTAR ZA SPECIJALISTIČKE SOCIJALNE USLUGE
"ZA MAJKU I DIJETE"
ABA
PRIMJENJENA ANALIZA PONAŠANJA
JEDINA ZDRASTVENO VERIFIKOVANA INTERVENCIJA ZA UČENJE DJECE S POREMEĆAJIMA IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA
RANO OTKRIVANJE AUTIZMA KOD DJECE DO 3 GODINE
TRANSDISCIPLINARNI DIJAGNOSTIČKI TIM OCJENJUJE I DIJAGNOSTIFIKUJE POREMEĆAJE IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA I DRUGE RAZVOJNE POREMEĆAJE KOD DJECE MLAĐE OD 6 GODINA.
Previous
Next
RANA INTERVENCIJA

Programi rane intervencije moraju biti osmišljeni kako bi roditelji što bolje uvidjeli razvojne potrebe ugrožene rođene djece, te moraju biti usmjereni na jačanje porodičnih kapaciteta za zadovoljavanje djetetovih razvojnih potreba.

DIJAGNOSTIKA

Nakon prikupljenih podataka o detaljnoj djetetovoj razvojnoj istoriji, djetetovoj porodici, porodičnoj istoriji medicinskih i razvojnih poremećaja i djetetova socijalnog okruženja nudimo tri tipa dijagnostike koja će Vam …

TRENING CENTAR

Unutar naše ustanove djeluje trening centar koji ima posebnu odgovornost za razvoj metoda rada obzirom na vrstu korisnika. Opšti ciljevi su preuzimanje vodeće uloge u razvoju najbolje prakse u pružanju …

AMBULANTA

U sklopu Centra nalazi se moderno opremljena ambulanta

LOGOPEDSKI KABINET

Nakon prikupljenih podataka o detaljnoj djetetovoj razvojnoj istoriji, djetetovoj porodici, porodičnoj istoriji medicinskih i razvojnih poremećaja i djetetova socijalnog okruženja nudimo tri tipa dijagnostike koja će Vam …

TOMATIS, FORBRAIN, NEURO FIT BEK

Tomatis metoda djeluje na plastičnost neuronskih krugova koji su uključeni u dekodiranje i analizu zvukova, kao i na one koji su uključeni u psihomotorni razvoj, ravnotežu, koordinaciju.

DOBRO DOŠLI

USZ Centar za specijalističke socijalne usluge “ZA MAJKU I DIJETE“ funkcioniše kao Centar za ranu intervenciju, u kome je omogućeno usklađivanje tretmanskog rada sa djecom uz timske procjene stanja djece, te međusobnog poređenja istog u svrhu uočavanja napretka i daljeg planiranja tretmanskog rada.

INDIVIDUALNI EDUKACIJSKI PROGRAM

Nakon što se utvrde djetetove razvojne teškoće, naš tim razvija individualni edukacijsko rehabilitacijski program za dijete i njegovu porodicu (IEP se izrađuje od 3. do 21. godine). Pri razvoju IEP-a, tim mora uzeti u obzir djetetetove jake strane, zabrinutost roditelja za obrazovanje svojeg djeteta, rezultate prve ili najnovije procjene djeteta.

AUTIZAM GOVORI, ČUJETE LI GA ?

Starog Vujadina br.53, Banja Luka
+387 51 490 616
+387 66 180 644

centarzamajkuidijete@gmail.com

JAVITE NAM SE

Ostavite poruku

Žiro račun centra broj: 555-007-00527004-54 Nova Banka AD Banjaluka

Copyright. All rights reserved.Centar za majku i dijete

Sufinansiranje i finansiranje naših usluga možete ostvariti putem Centra za socijalni rad na nivou Republike Srpske.

Obratite se Centru za socijalni rad u Vašoj lokalnoj zajednici sa adekvatnim zahtjevom, kako bi ostvarili pravo na dnevno zbrinjavanje i pružanje specijalističkih usluga.

U „CENTAR ZA MAJKU I DIJETE“ 22 i 23.10.2019. dolazi Dr Tijana Antin Pavlović