Pišite nam! Online konsultacije

  Radni sati

  Ponedjeljak
  08:00-16:00
  Utorak
  08:00-16:00
  Srijeda
  08:00-16:00
  Četvrtak
  08:00-16:00
  Petak
  08:00-16:00
  Subota
  08:00-16:00

  Dobro došli

  USZ Centar za specijalističke socijalne usluge „Za majku i dijete“ ustanova je socijalne i zdravstvene zaštite čija je djelatnost usmjerena na rad sa djecom sa smetnjama u razvoju, različitim stanjima, bolestima i djagnozama prema zvaničnoj klasifikaciji bolesti ali i na rad sa djecom tipične populacije. U USZ Centar za specijalističke socijalne usluge „Za majku i dijete“ nude se svi neophodni, specijalistički tretmani za djecu i roditelje. Akcenat našeg djelovanja je na ranoj intervenciji, habilitaciji, rehabilitaciji, logopedskim, defektološkim, psihološkim, psihijatrijskim i fizijatrijskim tretmanima s ciljem adekvatnog stimulisanja razvoja djece i omladine sa smetnjama u razvoju. Naš rad unapređen je i tehnologijom koju posjedujemo na jednom mjestu. Pored rada sa mališanima radimo i sa roditeljima jer se vodimo idejom da je snažan roditelj jedan od glavnih faktora za uspješan razvoj.

  Naše usluge na najvišem nivou

  ADOS-2

  Evaluacija

  Rana intervencija

  Savjetovalište

  Edukacija

  Ambulanta

  Dnevno zbrinjavanje

  Trening centar

  +387 51 490 616

  Na ova dva broja nas uvijek možete dobiti!

  +387 65 607 668

  Posjetite naše profile na društvenim mrežama

  Kako do nas

  Kako se riješiti autizma

  (klikni na link ispod)

  Ugovor sa Fondom zdravstvenog osugranja RS

  USZ Centar za specijalističke socijalne usluge “Za majku i dijete” i Fond zdravstvenog osiguranja RS su potpisali ugovor o pružanju i finansiranju audiolingvističkih tretmana KSAFA-m aparatom osigranim licima Fonda u Republici Srpskoj

  • Sufinansiranje i finansiranje naših usluga možete ostvariti i putem Centra za socijalni rad na nivou RS
  • Obratite se Centru za socijalni rad u Vašoj lokalnoj zajednici sa adekvatnim zahtjevom, kako bi ostvarili pravo na dnevno zbrinjavanje i pružanje specijalističkih usluga

  Metode i tehnike

  Tehnike koje koristimo u radu usmjerene su na bihevioralne, razvojne i edukacijske ciljeve. Najzastupljeniji je bihevioralni pristup ali obzirom na kompleksnost poremećaja iz autističnog spektra za svako dijete koristimo individualni pristup

  EEG APARAT

  BEHRINGER APARAT

  KSAFA-M APARAT

  ELEKTOENCEFALOGRAFIJA

  Centar za specijalističke socijalne usluge „Za majku i dijete”
  postao je bogatiji za još jedan značajan aparat u dijagnostičkom postupku. Kako bi shvatili ulogu i važnost ove dijagnostičke metode u daljem tekstu ćemo odgovoriti na ključna pitanja vezana za ovaj dijagnostički metod.
  Šta je EEG?
  EEG – Elektroencefalografija je najčešće upotrebljavana
  dijagnostička metoda u neurologiji zbog svoje vrijednosti u dijagnostici, jer detektuje abnormalnosti moždane aktivnosti, a pored toga je bezopasna, bezbolna, jednostavna i relativno jeftina, bez rizika od zračenja ili drugih posljedica. Ima brojne kliničke i istraživačke indikacije. Primarno, EEG se koristi za dijagnostikovanje epilepsije,diferenciranje epileptičnih od neepileptičnih napada i dijagnostikovanje pojedinih epileptičnih sindroma, što joj daje osnovni klinički značaj.

  BEHRINGER APARAT

  Behringer aparat je logopedski instrument, namjenjen slušanju i govoru, koji u svojoj osnovi koristi digitalno signalno procesiranje. Digitalno signalno procesiranje (DSP) ili digitalna obrada signala postala je standard u rehabilitaciji slušnih i govorno-jezičkih poremećaja. Digitalni logopedski set je posebno zanimljiv djeci predškolskog uzrasta, jer stavljanje slušalica na uši i držanje mikrofona daje pregršt mogućnosti da im terapija bude i zabavna. Digitalni logopedski set se često koristi u logopedskom tretmanu i može se reći da je postao dio standardne opreme koju svaki logoped koristi. Svoju primjenu u terapiji je našao kod poremećaja glasa, poremećaja izgovora (korekcija dislalije i dizartrije), poremećaja tečnosti govora, oštećenja
  sluha (postoje 4 programa koji se koriste u većini slušnih aparata) i kohlearnog implanta, poremećaja slušnog procesiranja, razvojnih jezičkih poremećaja, poremećaja čitanja ili poremećaja pažnje (pojačana pažnja i usmjerenost na vlastiti govor). 

  KSAFA-m APARAT

  Kostićev selektivni auditorni filterski amplifikator ubrzano razvija sve govorno-jezičke strukture i postiže nivo
  razvoja struktura koji odgovara uzrasnim normama deteta.
  Ovaj aparat namjenjen je ranoj habilitaciji govora i jezika i od posebne je koristi u radu sa djecom sa različitim
  stepenima oštećenja sluha, djecom sa nerazvijenom verbalnom komunikacijom i patološkim obrascima govorne
  komunikacije.

  Ksafa-m aparat

  Ksafa-m sparat stimuliše razvoj auditivne pažnje, razvoj precizne auditivne percepcije i auditivnoj diskriminaciji sličnih fonema, rad na pravilnoj artikulaciji, uspostavljanje pravilnog auditivnog fidbeka, poboljšanju kocentracije, razvijanju auditivne memorije, motivacije za govor, pravilnog disanja, pravilna postavka glasa, uspostavljanje adekvatne verbalne formulacije, razvoj adekvatnog emocionalnog izraza u verbalnoj komunikaciji koji su neophodni za razvoj fluentnog i gramatički korektnog govora. Pored navedenog, aparat se koristi i u tretmanundisleksije i disgrafije, kao i kod djece koja imaju problem sa savladavanjem školskog gradiva. Osim kod djece,aparat se koristi i kod odraslih sa različitim vrstama patologije sluha i govora. Aparat se koristi u dijagnostičke i terapijske svrhe.

  Testimonials

  Tim profesionalaca

  Prim.mr sci.dr Snežana Kutlešić Stević

  SPECIJALISTA PULMOLOGIJE I BARROMEDICINE

  Dr Sanja Jarić

  SPEC. DJEČIJE I ADOLESCENTNE PSIHIJATRIJE

  Prof.dr sci med. Marija Burgić

  SPEC. NEOROLOGIJE PSIHIJATRIJE SUPSP. DJEČIJE PSIHIJATRIJE

  Dr Biljana Jovanović

  SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE