AMBULANTA ZA LIJEČENJE NJEGU I REHABILITACIJU

Ne vjerujte kada Vam kažu da ste došli prerano. Dođite ranije.

U SKLOPU CENTRA NALAZI SE MODERNO OPREMLJENA AMBULANTA
LOGOPEDSKI KABINET
LOGOPEDSKI KABINET
Previous
Next

Ambulanta za liječenje, njegu i rehabilitaciju

Ambulanta posjeduje šifru zdravstvene djelatnosti -86.21 odnosno djelatnost opšte medicinske prakse (liječenje, zdravstvena njega i rehabilitacija),
Opšta medicina podrazumijeva široku lepezu medicinskih usluga.   
Od smjernica o zdravom načinu života, preko ranog otkrivanja i prevencije, rješavanja najčešćih zdravstvenih problema kao što su povišena temperatura, respiratorne, crijevne i urinarne infekcije, povišen krvni pritisak, gastrične tegobe i sl. sve do praćenja i držanja pod kontrolom uznapredovalih hroničnih oboljenja.

Ljekar opšte medicine ne samo da ima veliki značaj u prevenciji zdravlja , već i u slučaju da se bolest već javila, ima najvažniju ulogu u prikupljanju osnovnih podataka o nastajanju bolesti, utvrđivanju simptomatologije, propisivanju i aplikovanju terapije, kao i u selekciji kandidata za specijalističke preglede.
Vaš ljekar opšte medicine biće tu za Vas.
U sklopu obavljanja zdravstvene djelatnosti posjedujemo stručan kadar:
-doktor opšte medicine
-diplomirani medicinar zdravstvene njege/medicinska sestra/tehničar
-zdravstveni saradnik- bachelor logopedije i surdoaudiologije

Kabinet za habilitaciju i rehabilitaciju sluha i govora
Logopedska terapija se provodi sa svrhom prevencije, habilitacije i rehabilitacije poremećaja komunikacije, jezika, govora i glasa od najranije dojenačke dobi pa sve do odrasle dobi. 
U našem Kabinetu provodimo logopedsku terapiju s djecom i omladinom, a osnovni joj je cilj unapređenje djetetovih komunikacijskih, jezično – govornih i vokalnih sposobnosti u prirodnom i poticajnom okruženju na način da se poštuje senzorni profil, kognitivni stil, te uvažavaju razvojne specifičnosti.

Terapija je usmjerena na:

Poremećaje socijalne komunikacije
Poremećaje jezika, govora i glasa uslijed oštećenja sluha
Kašnjenje u jezično-govornom razvoju
Posebne jezične teškoće
Poremećaje izgovora glasova govora (dislalija)
Specifične teškoće učenja: disleksija, disgrafija i diskalkulija
Poremećaje tempa i ritma govora (mucanje i brzopletost)
Poremećaje glasa (disfonije i afonije)
Nazalni govor (rinolalija)

 

U planiranju i provođenju terapije njeguje se partnerski odnos s roditeljem. Terapeut edukuje i trenira roditelje o primjeni logopedskih savjeta u kućnom okruženju što bitno utiče na učinak i brzinu terapije.

PRIJEMNA KANCELARIJA
AMBULANTA
AMBULANTA
AMBULANTA
Previous
Next
Starog Vujadina br.53, Banja Luka
+387 51 490 616
+387 66 954 810

centarzamajkuidijete@gmail.com

JAVITE NAM SE

Ostavite poruku

Copyright. All rights reserved.Centar za majku i dijete