Cjenovnik

OPSERVACIJE

Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma-ADOS-2
160,00 KM
Logopedska opservacija
50,00 KM
Sistematski pregled
20,00 KM
Defektološka opservacija
50,00 KM
Psihološka opservacija i procjena
70,00 KM
Pregled doktora fizijatrije
40,00 KM
Pregled doktora opšte medicine
40,00 KM
Izrada individualnog plana
15,00 KM
Timska opservacija (defektolog, logoped, psiholog, doktor opšte medicine, doktor fizijatrije i socijalni radnik)
150,00KM
Retest
80,00 KM

CIJENE DEFEKTOLOŠKIH USLUGA

Defektološka procjena pažnje
20,00 KM
Procjena intelektalnih sposobnosti djeteta
18,00 KM
Tretman motorne reedukacije
40,00 KM
Tretman edukativne rehabilitacije
40,00 KM
Korektivna gimnastika
15,00 KM
Defektološka procjena psihomotornog razvoja
18,00 KM
Defektološka procjena lateralizacije
20,00 KM
Procjena funkcionalnog statusa
20,00 KM
Defektološko savjetovalište
15,00 KM
Evaluacija defektologa
50,00 KM
Potvrda za upis u školu
15,00 KM
Toalet servis
40,00 KM

NOVE TEHNOLOŠKE USLUGE I METODE

Ciklus TOMATIS aparatom
400,00 KM
Tretman KSAFA aparatom
40,00 KM
Forbrain tretman
20,00 KM
Tretman Beringer aparatom
50,00 KM
Playattention
30,00 KM
Tretman taktilnom pločom
20,00 KM
ABA tretman
40,00 KM
Ciklus Soundsory
200,00 KM

CIJENE PSIHOLOŠKIH USLUGA

Prvi pregled psihologa
70,00 KM
Kontrolni pregled psihologa
40,00 KM
Konsultacije sa psihologom
30,00 KM
Inicijalni razgovor sa psihologom
20,00 KM
Psihološki tretman
40,00 KM
Psihološko savjetovalište
20,00 KM
Evaluacija psihologa
50,00 KM
Potvrda za upis u školu
15,00 KM
Konsultacije ljekara
30,00 KM

CIJENE LOGOPEDSKIH USLUGA

Procjena govorno-jezičkih sposobnosti
20,00 KM
Procjena oralne praksije
15,00 KM
Procjena rječitosti
20,00 KM
Procjena organskog oštećenja
15,00 KM
Savjetovanje o glasu, govoru i rječitosti
20,00 KM
Rehabilitacija rinolalija
15,00 KM
Tretmani za ublažavanje mucanja
15,00 KM
Logopedski tretman
40,00 KM
Kontrolni pregled logopeda
40,00 KM
Dijagnostička procjena i nalaz artikulacionih poteškoća
40,00 KM
Logopedsko savjetovalište
15,00 KM
Evaluacija logopeda
50,00 KM
Potvrda za upis u školu
15,00 KM
Ispravljanje artikulacije
40,00 KM

CIJENE USLUGA SPECIJALISTE DJEČIJE I ADOLESCENTNE PSIHIJATRIJE

Prvi pregled
80,00 KM
Kontrolni pregled
60,00 KM
Individualni tretman
40,00 KM
Grupne vježbe
20,00 KM

CIJENE USLUGA DOKTORA OPŠTE MEDICINE

Sistematski pregled
30,00 KM
Kontrolni pregled
25,00 KM
EKG
20,00 KM
Mjerenje krvnog pritiska
15,00 KM
Funkcionalno ispitivanje vida
16,00 KM
Pružanje stručno-medicinskih savjeta telefonom
15,00 KM
Potvrda za boravak u ustanovi
20,00 KM
Potvrda za boravak u vrtiću
20,00 KM
Potvrda za boravak u školi
20,00 KM
Individualna poduka majki o ishrani i higijeni djece
20,00 KM
Savjetovalište
20,00 KM

CIJENE PULMOLOŠKIH PREGLEDA

Prvi pregled
60,00 KM
Kontrolni pregled
50,00 KM
Savjetovalište
40,00 KM

CIJENE USLUGA SOCIJALNOG RADNIKA

Individualni savjetodavni rad socijalnog radnika
15,00 KM
Savjetodavni rad socijalnog radnika sa porodicom
20,00 KM
Savjetodavni rad socijalnog radnika u grupi
15,00 KM

CIJENE PROJEKTNIH USLUGA (mjesečno)

Slovo na slovo 2h dnevno
250,00 KM
Slovo na slovo 3h dnevno
300,00 KM
Slovo na slovo 4h dnevno
350,00 KM

CIJENE PAKETA DNEVNOG ZBRINJAVANJA (mjesečno)

Dnevno zbrinjavanje
500,00 KM
Osnovni paket dnevnog zbrinjavanja
400,00 KM
Intenzivni paket dnevnog zbrinjavanja
600,00 KM

CIJENE USLUGA FIZIOTERAPEUTSKOG TEHNIČARA

Korektivna gimnastika
15,00 KM
Program kinezioterapije za skoliozu
20,00 KM
Program kinezioterapije za ravna stopala
20,00 KM
Program kinezioterapije za skoliozu
20,00 KM
Program kinezioterapije Za X i O noge
20,00 KM
Program kinezioterapije Za X i O noge
18,00 KM
Medicinska masaža
35,00 KM
Sportska masaža
40,00 KM
Parcijalna masaža
15,00 KM

USLUGE MEDICINSKOG TEHNIČARA

Davanje injekcije
3,00 KM
Uključivanje infuzije
10,00 KM
Inhalacija
5,00 KM
Previjanje manjih rana
10,00 KM
Previjanje srednjih rana
12,00 KM
Previjanje velikih rana i posjekotina
15,00 KM
Stavljanje mobilizacijskog zavoja
5,00 KM
Posjeta medicinske sestre/tehničara porodici
14,00 KM
Obrada rana bez šivanja
10,00 KM
Obrada rana šivanjem
20,00 KM
hrSrpski