Dnevno zbrinjavanje

Pravo na dnevno zbrinjavanje je pravo iz oblasti socijalne zaštite. Uslovi za ostvarivanje ovog prava propisani su Zakonom o socijalnoj zaštiti Republike Srpske i Pravilnikom o ostvarivanju prava na dnevno zbrinjavanje.
Rješenje o ostvarivanju prava na dnevno zbrinjavanje donosi nadležni centar za socijalni rad. Na osonovu donesenog Rješenja korisnici imaju mogućnost dnevnog zbrinjavanja u USZ Centar za specijalističke socijalne usluge „Za majku i dijete“.
Ostvarivanjem ovog prava u USZ Centar za specijalističke socijalne usluge „Za majku i dijete“ dobijaju potrebne specijalističke socijalne usluge u skladu sa njihovim individualnim potencijalima i poteškoćama. Svako dijete ima svoj individualni plan rada sa kojim su upoznati roditelji/staratelji.
Izvještaj o radu sa djetetom na mjesečnom nivou donosi stručni tim. USZ Centra za specijalističke socijalne usluge „Za majku i dijete“ šalje nadležnom centru za socijalni rad koji je korisniku Rješenjem odobrio ostvarivanje prava na dnevno zbrinjavanje.