DNEVNO ZBRINJAVANJE I PRUŽANJE SPECIJALISTIČKIH I SOCIJALNIH USLUGA

Ne vjerujte kada Vam kažu da ste došli prerano. Dođite ranije.

POLUDNEVNO ZBRINJAVANJE DJECE I OMLADINE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU - 2 SATA
POLUDNEVNO ZBRINJAVANJE DJECE I OMLADINE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU - 3 SATA
DNEVNO ZBRINJAVANJE DJECE I OMLADINE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Psihosocijalna procjena

Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju koja potiče razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacionih ili socijalnih vještina korisnika. Psihosocijalna podrška može se pružati individualno i u grupi kao i uz prisustvo i učestvovanje članova porodice. Provodi je socijalni radnik.

Starog Vujadina br.53, Banja Luka
+387 51 490 616
+387 66 954 810

centarzamajkuidijete@gmail.com

JAVITE NAM SE

Ostavite poruku

Copyright. All rights reserved.Centar za majku i dijete