EVALUACIJA NAPRETKA

Ne vjerujte kada Vam kažu da ste došli prerano. Dođite ranije.

Evaluciju napretka radimo upotrebom:

– Lista za procjenu osnovnog jezika i vještina učenja

(Parington i Sundberg, 2010) kojima se procjenjuje razvoj jezika, jezičnih sposobnosti, socijalne interakcije, imitacija, samoinicijativno zahtijevanje, igre pretvaranja, te akademske vještine (služi za izradu IEP-a)

Analizom promjena kvantitativnih varijabli - INDIFF

– Komponentna analiza
promjena stanja kod pojedinog djeteta opisanog nad skupom varijabli kod kojih su zabilježene promjene bilo pri finalnoj, bilo pri inicijalnoj procjeni

– Uvidom u strukturu komponente
promjene te prikaz relacija među vremenskim tačkama kvalitativnom i kvantitativnom analizom

Grafičkim prikazom manifestnih varijabli i komponenta promjena

– čime dobivamo bolji uvid u rezultate primjene individualizovnih programa tj. određenih postignuća djece uključene u program

children-286239_1280
Starog Vujadina br.53, Banja Luka
+387 51 490 616
+387 66 954 810

centarzamajkuidijete@gmail.com

JAVITE NAM SE

Ostavite poruku

Copyright. All rights reserved.Centar za majku i dijete