RAZLIČITI NAČINI FINANSIRANJA

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE

USZ Centar za specijalističke socijalne usluge „Za majku i dijete“ ima potpisan ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Ovim ugovorom omogućeno je korisnicima da našu uslugu audiolingvistički tretman KSAFAm aparatom mogu ostvariti na osnovu uputnice nadležnog ljekara/pedijatra.

Rješenjem Fonda zdravstvenog osiguranja korisnicima se odobrava 60 audiolingvističkih tretmana KSAFAm aparatom, čije troškove snosi upravo Fond.

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Rješenjem nadležnog centra za socijalni rad, sa kojim USZ Centar za specijalističke socijalne usluge „Za majku i dijete“ ima potpisan ugovor o saradnji, djeca sa smetnjama u razvoju mogu da ostvare pravo na dnevno zbrinjavanje u našoj ustanovi.

 Finansiranje se reguliše na osnovu procjene koju vrši nadležni centar za socijalni rad. Centar za socijalni rad može potpuno da finansira specijalističke socijalne usluge koje korisnici dobijaju u našoj ustanovi ili da sufinansiraju iste.

KOMERCIJALNO PLAĆANJE

Pored navedenih načina dolaska i finansiranja djeca sa smetnjama u razvoju mogu da koriste naše usluge i komercijalnim putem, odnosno da roditelji/staratelji snose troškove istih. Naš cjenovnik pogledajte ovdje.

Postupak dolaska FZO
Zahtjev za dnevno zbrinjavanje
Protokol centra