I Kongres zdravlja u Bosni i Hercegovini

I Kongres zdravlja u Bosni i Hercegovini

USZ Centra za specijalističke socijalne usluge „Za majku i dijete” i Udruženja građana Centar za edukaciju „Tvoja riječ” , Banjaluka organizuje I Kongres zdravlja u Bosni i Hercegovini pod nazivom

„Prevencija, prenatalna dijagnostika i praćenje dječijeg razvoja nakon rođenja”.

Kongres će se održati 25. juna u 18:00 h uz podršku tehnološkog partnera kompanije TeleGroup koja će omogućiti realizaciju kongresa online putem Cisco Webex platforme, odnosno putem linka:

LINK

Najaktuelnije teme iz oblasti medicine, ginekologije, logopedije i defektologije izlagaće: Doc.dr Mila Bunijevac; dr Ives Šindrak, specijalista ginekologije i akušterstva; dipl. defektolog, logoped, reedukator psihomotorike Emanuela Božić; dipl. profesor specijalne edukacije i rehabilitacije Ana Lukić; dipl. logoped Ivana Dupljanin i dr.

Teme Kongresa su:

 „Metode i značaj prenatalne dijagnostike“;

 „Neurorazvojni poremećaji, program rane intervencije i rehabilitacija djece sa neurorazvojnim

poremećajima“;

 „Prevencija i rana intervencija djece u riziku“;

 „Govorno – jezički razvoj“.

Cilj ove manifestacije je promocija i podizanje svijesti o značaju praćenja dječijeg razvoja u prenatalnom, perinatalnom i postnatalnom periodu kao i ranom otkrivanju znakova odstupanja od urednog razvoja kako bi se na vrijeme preduzele sve preventivne mjere i dijete uključilo u adekvatan sistem podrške. Kongres je namijenjen svim zainteresovanim za ovu tematiku. Vjerujemo da će stručnjaci iz domena

humanističkih nauka razriješiti dileme koje se odnose na rast i razvoj Vaših mališana. Ne ustručavajte se da nas pitate i budete dio ove jedinstvene manifestacije koja će otključati škrinju novih naučnih saznanja.

 

Ana Lukić, diplomirani profesor specijalne edukacije i rehabilitacije


Share-alt

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Viber


Facebook-messenger

Share on whatsapp