Individualni edukacijski program

Pri razvoju IEP-a , tim mora uzeti u obzir djetetetove jake strane, zabrinutost roditelja za obrazovanje svog djeteta, rezultate prve ili najnovije procjene djeteta (uključujući privatne evaluacije provedene od strane roditelja), te akademske, razvojne i funkcionalne potrebe djeteta.

U slučaju djeteta čije ponašanje ometa djetetovo učenje , tim je dužan razmotriti upotrebu pozitivnih intervencija u ponašanju te uzeti u obzir i komunikacijske potrebe djeteta.

IEP podrazumijeva:
– Djetetovu trenutnu funkcionalnu i akademsku razinu;
– Mjerljive godišnje ciljeve, uključujući akademske i funkcionalne ciljeve;
– Evaluaciju djetetovog napretka po postavljenim ciljevima;
– Posebne obrazovne usluge, povezane usluge i dodatna pomagala koje se pružaju djetetu;
– Raspored usluga koje treba pružiti, uključujući učestalost, trajanje i mjesto pružanja usluga;
– Izmjenu programa ili podršku za školsko osoblje u ime djeteta;
– Preporuke o vremenskom trajanju obrazovanja u redovnim ustanovama i u posebnim ustanovama;
– Posebna uputstva o grupnim aktivnostima s djecom urednog razvoja;
– IEP takođe uključuje ostale relevantne informacije potrebne za djetetovu porodicu, te zdravstveni plan ili plan ponašanja;