INDIVIDUALNI EDUKACIJSKI PROGRAM

Ne vjerujte kada Vam kažu da ste došli prerano. Dođite ranije.

Nakon što se utvrde djetetove razvojne teškoće, transdisciplinarni tim razvija individualni edukacijsko rehabilitacijski program za dijete i njegovu porodicu (IEP se izrađuje od 3. do 21. godine).

Pri razvoju IEP-a , tim mora uzeti u obzir djetetetove jake strane, zabrinutost roditelja za obrazovanje svog djeteta, rezultate prve ili najnovije procjene djeteta (uključujući privatne evaluacije provedene od strane roditelja), te akademske, razvojne i funkcionalne potrebe djeteta.

U slučaju djeteta čije ponašanje ometa djetetovo učenje , tim je dužan razmotriti upotrebu pozitivnih intervencija u ponašanju te uzeti u obzir i komunikacijske potrebe djeteta.

IEP podrazumijeva:
  • Djetetovu trenutnu funkcionalnu i akademsku razinu.
  • Mjerljive godišnje ciljeve, uključujući akademske i funkcionalne ciljeve.
  • Evaluaciju djetetovog napretka po postavljenim ciljevima.
  • Posebne obrazovne usluge, povezane usluge i dodatna pomagala koje se pružaju djetetu.
  • Raspored usluga koje treba pružiti, uključujući učestalost, trajanje i mjesto pružanja usluga.
  • Izmjenu programa ili podršku za školsko osoblje u ime djeteta.
  • Preporuke o vremenskom trajanju obrazovanja u redovnim ustanovama i u posebnim ustanovama.
  • Posebna uputstva o grupnim aktivnostima s djecom urednog razvoja.
  • IEP takođe uključuje ostale relevantne informacije potrebne za djetetovu porodicu, te zdravstveni plan ili plan ponašanja.
Starog Vujadina br.53, Banja Luka
+387 51 490 616
+387 66 954 810

centarzamajkuidijete@gmail.com

JAVITE NAM SE

Ostavite poruku

Copyright. All rights reserved.Centar za majku i dijete