February 21, 2021 by admin 0 Comments

Kako poboljšati pažnju kod djeteta

Kako poboljšati pažnju kod djeteta

Da bi dijete bilo spremno za polazak u školu potrebno je da njegova pažnja bude pravilno usmjerena. Jedna od briga roditelja djece koja kreću u prvi razred je održavanje pažnje, odnosno koncentracije potrebne za praćenje nastave.

Šta je zapravo pažnja? Ona predstavlja usmjerenost mentalne aktivnosti na određene podražaje. 

U predškolskoj dobi prevladava takozvana nehotična pažnja. Polaskom u prvi razred, zbog organizacije nastave i izloženosti mnoštvu informacija, dijete mora imati razvijenu namjernu pažnju koja se naglo razvija sa šest godina. Tada se širi  njen opseg  i mijenja krug predmeta koji ga interesuju.

Polazak u školu je jako važan dogadjaj u životu djeteta kao i roditelja.  Zbog toga roditelji moraju da obrate pažnju na sve aspekte razvoja njihovog djeteta, kako bi ga adekvatno pripremili za taj dogadjaj. Pored usvajanja glasova, razvijanja riječnika, sposobnosti držanja olovke, socijalnih odnosa, potrebno je raditi na „aktivnoj pažnji“

Kako možemo pomoći djetetu u razvoju pažnje?

Kao i na svakom polju dječijeg razvoja pa i na ovome, roditelji imaju važnu ulogu. Poznato je da se dječija pažnja najbolje kupuje kroz igru. Upravo je ona ta koja će nam pomoći da dopremo do srži dječijeg razmišljanja.

Svaki slobodan trenutak sa djecom možemo iskoristiti za igranje igrica memorije, da povezujemo sličice prema odredjenim kategorijama (jabuke na kartice sa voćem, majica gdje je odjeća, auto gdje su ostala vozila idt.) Takodje možemo se igrati sortiranja predmeta tako što postavimo tri korpe i dijete u svaku stavlja odredjene predmete koje može da sortira prema obliku, boji ili prema boji i obliku (npr. u jednu korpu stavlja crvene kocke, u drugu žute loptice, a u treću plave štipaljke), slaganje slagalica, spajanje istih oblika  tako što roditelj na lijevoj strani papira nacrta pet različitih oblika, a sa druge strane iste te oblike samo u različitom rasporedu  i od djeteta se traži da spoji iste. Istovremeno se radi na razvoju pravilnog držanja olovke, kao i na uočavanju istih predmeta.

Djeci treba pričati kratke priće, zatim od njih tražiti da ih prepričaju ili da odgovaraju na pitanja koja im mi postavljamo vezana za priču. Za svaki tačan odgovor mogu dobiti nešto što mnogo vole npr. kockicu čokolade ili jedan smoki.

Pozitivan efekat je pokazala igrica „Ponovi isto“ u kojima roditelj kaže nekoliko riječi ili brojeva koje dijete treba da ponovi nakon njega.


Pripremila: Vesna Kovačić, dipl. psihologinja

[share-custom]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *