Laboratorijske analize

Nakon što se utvrde djetetove razvojne teškoće, transdisciplinarni tim razvija individualni edukacijsko rehabilitacijski program za dijete i njegovu porodicu (IEP se izrađuje od 3. do 21. godine) USZ Centar za specijalističke socijalne usluge „Za majku i dijete“ ima potpisan Ugovor o saradnji sa laboratorijom Konzilijum. Na osnovu ovog ugovora naši korisnici mogu po povoljnijim uslovima da izvrše neophodne laboratorijske analize u laboratoriji Konzilijum.Za više informacija obratite nam se putem elektronske pošte ili pozivom na broj 051490616.