METODE I TEHNIKE

Ne vjerujte kada Vam kažu da ste došli prerano. Dođite ranije.

Tehnike koje koristimo u radu usmjerene su na bihevioralne, razvojne i edukacijske ciljeve. Najzastupljeniji je bihevioralni pristup ali obzirom na kompleksnost poremećaja iz autističnog spektra za svako dijete koristimo individualni pristup.

PRIMIJENJENA ANALIZA PONAŠANJA
(APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS - ABA)
  • ABA se bazira na principima koji objašnjavaju kako se odvija učenje. Pozitivno pojačanje je jedan takav princip. Kada nakon ponašanja slijedi nagrada, vjerojatnije je da će se to ponašanje ponoviti. Kroz desetljeća istraživanja, na području analize ponašanja razvijene su mnoge tehnike za povećanje željenog ponašanja i smanjenje nepoželjnog koje ometa učenje.
  • DTT koristimo za podučavanje pojedinačnih vještina jednu po jednu pomoću nekoliko ponovljenih instrukcija i podučavanja.
TOMATIS

Tomatis metoda djeluje na plastičnost neuronskih krugova koji su uključeni u dekodiranje i analizu zvukova, kao i na one koji su uključeni u psihomotorni razvoj, ravnotežu, koordinaciju. Tomatis metoda može pomoći djeci da razviju kompenzacijske strategije za rješavanje i upravljanje svojim poteškoćama u učenju i jezičnim poremećajima.

Tomatis  će djelovati u isto vrijeme na tri funkcije uha kako bi se regulisalo auditivno procesiranje i omogućilo djeci da povećaju svoje potencijale u učenju. Nakon završenih ciklusa slušanja primjetićemo poboljšanja na različitim razinama:
  • bolja pažnjarazumijevanje uputa i pamćenja 
  • bolji fokus, zadržavanje pažnje na  zadatku, manje odvlačenja pažnje  i manje umora
  • bolja oralna komunikacija i veći interes za razgovor
  • veća uključenost u svakodnevni život
  • lakše čitanje
  • bolje samopouzdanje
DIR/FLOORTIME

Floor-time je intenzivan intervencijski program koji se temelji na djetetovom profilu, a razradio ga je dr med. Stanley I. Greenspan. Razlikuje se od drugih ranih intervencija koje se ne obraćaju temeljnim problemima ili punom rasponu vještina kojima djeca trebaju ovladati. Važnost Floor Timea je u pristupu koji se usredotočuje na jedinstvenim značajkama svakoga djeteta, uključujući to kako obrađuje informaciju, njegovu razvojnu razinu i njegove dinamičke odnose s roditeljima što zajednički predstavlja tzv. profil djeteta. Floor Time pristup se temelji na sljedećim postavkama: · Odnosi i emocije su srž učenja
 · Svako je dijete drugačije i zato ga treba drugačije tretirati i poticati
 · Svako je dijete sposobno za rast i napredak
 · Roditelji i odgajatelji trebaju igrati aktivnu i vitalnu ulogu u procesu djetetova razvoja
 · Roditelji, cijela porodica, odgajatelji, terapeuti i edukatori trebaju biti uključeni u sveobuhvatni terapijski program.

TEACCH - (TREATMENT AND EDUCATION OF AUTISTIC AND RELATED COMMUNICATION HANDICAPPED CHILDREN)

Obilježje TEACCH-a zasniva se na crtežima, slikama, fotografijama, vizualizaciji stvarnosti što omogućava djetetu predviđanje i razumijevanje onoga što slijedi i onog što se događa i razvija. Glavne odrednice TEACCH-a su struktura prostora, vremena, materijala i aktivnosti i ona obuhvaća: – učionice za mlađe učenike (mjesto za individualan rad, poučavanje, mjesto za samostalan rad, mjesto za razvijanje vještine brige o sebi, mjesto za grupni rad, mjesto za igru, mjesto za odmor). – učionice za starije učenike (mjesto za radne aktivnosti, kuhinja kao praktikum i mjesto za odmor). U radu je važna individualizacija (programa, rasporeda zadataka, organizacija prostora, provođenja slobodnog vremena), funkcionalnost usvajanja znanja (potrebe i okolnosti u kojoj dijete živi), potpomognuta komunikacija (slike, fotografije, simboličke geste, pisane oznake, kartice, komunikacijske ploče).

UČENJE SOCIJALNIH VJEŠTINA

Učenje socijalnih vještina je psihoterapijska tehnika čiji je cilj pomoći osobama da poboljšaju svoje socijalne vještine i tako postanu socijalno kompetentniji. Trening socijalnih vještina je dominantno bihevioralna terapija ali i kognitivni pristup se također može koristiti u nekim situacijama kako bi se pojačao učinak TSV-a. Ovaj psihoterapijski pristup se može primjenjivati u individualno ili u radu u grupama do troje djece

PECS

PECS pomoću korištenja slika pomaže u razvijanju ranih ekspresivnih komunikacijskih vještina te se koncentriše na komunikaciju koja je motivaciona i važna za pojedinca. PECS uči ljude kako započeti spontanu komunikaciju i prikladan za osobe svih dobnih grupa i različitih poteškoća učenja. Može se koristiti u svim situacijama, a uključuje jasan program u 6 koraka – počinje se s primjenom pojedinačnih slika u komunikaciji, zatim se uči diskriminacija različitih slika te konstrukcije sve složenijih “rečenica”.

Starog Vujadina br.53, Banja Luka
+387 51 490 616
+387 66 954 810

centarzamajkuidijete@gmail.com

JAVITE NAM SE

Ostavite poruku

Copyright. All rights reserved.Centar za majku i dijete