October 28, 2021 by admin 0 Comments

NOVO U NAŠEM CENTRU – ADOS-2!

NOVO U NAŠEM CENTRU – ADOS-2!

Prvi smo u RS koji donosimo zlatni standard za dijagnostiku poremećaja iz spektra autizma.

Ukoliko imate sumnju Vi ili stručnjaci koji rade sa Vašim djetetom da Vaše dijete pokazuje

poteškoće iz spektra autizma, ne morate ići u susjedne države radi testiranja, od sada to možete obaviti i kod nas.

Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma (ADOS-2) je standardizovani i polustrukturisani protokol koji predstavlja „zlatni standard“ u svijetu za dijagnostiku djece za koju postoji sumnja na poremećaj iz spektra autizma. Uključuje procjenu komunikacije, socijalne interakcije, igre/maštovite upotrebe materijala i ponavljajućih ponašanja pojedinaca. Sastoji se od upotrebe planiranih društvenih aktivnosti. Te aktivnosti kreiraju situacije u kojima se očekuje da će se pojaviti određene društvene interakcije, komunikacija i posebni načini ponašanja čime se jasno može identifikovati da li dijete ima poremećaj iz spektra autizma ili ne.

Amela Sivro, mag.psihologije

Licencirani ADOS dijagnostičar

Share-alt Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Viber Facebook-messenger Share on whatsapp