125753222

Od linije do slova: Razvoj vještina početnog pisanja

Od linije do slova: Razvoj vještina početnog pisanja

Zainteresovanost djeteta za pisanje okvirno se javlja između 3. i 4. godine. Kako

bi se razvile vještine pisanja potrebno je prethodno usvojiti i razviti određene vještine

kao što su usmjeravanje pažnje i koncentracije, koordinacija oko – ruka, razvoj motorike (fine i grube), kao i jezičke vještine. Grafomotoričke sposobnosti (držanje olovke, pravilno okretanje papira, razvoj

fine motorike) su preduslov za razvoj pisanja. Kako bi se razvile grafomotoričke sposobnosti potrebno je podsticati igre i aktivnosti koje aktiviraju pokrete šake i prstiju. To podrazumijeva: gnječenje i pravljenje figura od plastelina, gline ili tijesta, sjeckanje makazama ili cjepkanje papira rukama, lijepljenje, slaganje kockica ili slagalica, sakupljanje predmeta pincetom, pravljenje narukvice, crtanje i bojenje. Ritmičkim vježbama, pri kojima ponavlja pokrete ruke i šake, dijete razvija motoriku

šake.

Pravilno držanje olovke je jedan od osnovnih principa u razvoju vještina pisanja. Kako bi držalo olovku palcem, kažiprstom i srednjim prstom potrebno je da dijete imadobro razvijenu motoriku šake i prstiju, kako bi imalo bolju kontrolu olovke tokom pisanja. Tokom faze učenja početnog pisanja očekivano je da dijete ne zna pravilno držati olovku. Aktivnosti koje pospješuju razvoj fine motorike omogućiće djetetu da lakše kontrolišu način na koji drži olovku. Aktivnosti vezane za pisanje slova možete početi onda kada dijete iskaže zainteresovanost za slova, što se najčešće javlja oko četvrte godine. Neke od aktivnosti korisnih za razvoj fine motorike i sposobnosti pisanja su: spajanje tački na papiru u obliku slova, oblikovanje slova od plastelina ili tijesta, kao i pisanje slova prstom po pijesku.

Sara Mihailović ( zadnja dva) dip. profesor specijalne edukacije i rehabilitacije

 

Share-alt Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Viber Facebook-messenger Share on whatsapp