Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma ADOS-2

Prvi smo u RS-u koji donosimo zlatni standard za dijagnostiku poremećaja iz spektra autizma.Ukoliko imate sumnju Vi ili stručnjaci koji rade sa Vašim djetetom da Vaše dijete pokazujepoteškoće iz spektra autizma, ne morate ići u susjedne države radi testiranja, od sada to možete obaviti i kod nas.

Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma (ADOS-2) je standardizovani i polustrukturisani protokol koji predstavlja „zlatni standard“ u svijetu za dijagnostiku djece za koju postoji sumnja na poremećaj iz spektra autizma.

Uključuje procjenu komunikacije, socijalne interakcije, igre/maštovite upotrebe materijala i ponavljajućih ponašanja pojedinaca. Sastoji se od upotrebe planiranih društvenih aktivnosti. Te aktivnosti kreiraju situacije u kojima se očekuje da će se pojaviti određene društvene interakcije, komunikacija i posebni načini ponašanja čime se jasno može identifikovati da li dijete ima elemente koji ukazuju na poremećaj iz spektra autizma ili ne.