STRUČNI TIM

Ne vjerujte kada Vam kažu da ste došli prerano. Dođite ranije.

Necip Džem KINACI MD
Predsjednik i medicinski direktor autizma Medicinskog instituta.
Specijalista nuklearne medicine, Theranostic nuklearne onkologije, holistički medicina. Supervizor konsultant za Neuro-HBOT Diploma br: 17882/21350 Izmir, Turska UMSH.Nr. Regjistrit 421 Tirane, Albanija
DR TIJANA ANTIN PAVLOVIĆ
Prof. dr Dimitrije Nikolić 
Dr sci Nataša D. Čabarkapa, logoped
BOJAN RADIĆ
DOKTOR DRUŠTVENIH NAUKA IZ PODRUČJA LOGOPEDIJE
NIRVANA RADIĆ
MAGISTAR DRUŠTVENIH NAUKA IZ OBLASTI INTELEKTUALNIH TEŠKOĆA
AMELA SIVRO
magistar PSIHOLOGIJE
Anja Jelaska
Sveučilišni specijalist rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji Centar za autizam Split, (Hrvatska)
Ilda Hambelić
Bachelor logopedije i surdoaudiologije
DRAGANA ČANČAR
PROFESOR SPECIJALNE EDUKACIJE I REHABILITACIJE
Gorica Madžarević
mr socijalnog rada
Rade Grbić
diplomirani fizioterapeut
Starog Vujadina br.53, Banja Luka
+387 51 490 616
+387 66 954 810

centarzamajkuidijete@gmail.com

JAVITE NAM SE

Ostavite poruku

Copyright. All rights reserved.Centar za majku i dijete