Priprema djece i roditelja za školu

Priprema djece i roditelja za školu

Priprema djeteta za polazak u školu i sam polazak djeteta u školu veliki je izazov za roditelje. Prije polaska u školu roditelji na sebe preuzimaju ulogu modela sa kojim će se njihovo dijete identifikovati. Oni su ti koji podspješuju socijalizaciju djece tako što ih na razne načine, kroz različite aktivnosti povezuju sa njihovim vršnjacima. Igra sa vršnjacimaje jako bitna za razvoj djeteta ali i za njihovu socijalizaciju. Na taj način djeca uče kako da se ponašaju u većim grupama, kako da suzbiju svoju sebičnost, nauče da dijele i nauče da prave prve kompromise.

Djeca koja pohađaju predškolske ustanove sistemski se pripremaju za školu i lakše se navikavaju na školske obaveze. Već nekoliko godina na nivou Republike Srpske za djecu koja nisu pohađala predškolske ustanove obavezna je sistemska tromjesečna priprema za školu. Uloga roditelja u ovom periodu veoma je značajna. Pored toga što ćete vaše dijete voditi u ustanove koje organizuju pripremu za školu veoma je bitno da razgovarate sa njim o novim izazovima i obavezama koje mu škola donosi. Naravno, pored izazova i obaveza važno je da kažete i kakve lijepe stvari nudi škola. Kažite im kako će u školi upoznati nove drugare, ukoliko imate neki vlastiti primjer prijateljstva iz školskih dana ispričajte ga. Takođe, pričajte o svojim školskim uspomenama jer ćete im na taj način pokazati koliki uticaj je škola imala na vas a djeci predškolske uzrasti uzor ste upravo vi i sa vama žele da se identifikuju. Razgovarajte i o tome kako je lijepo sticati nova zanja i kako će im ona olakšati da shvate svijet oko sebe. Ukoliko budu imali pitanja kao na primjer: „ Da li ću onda znati zašto me Mjesec uvijek prati?“ Možete da im odgovorite na to pitanje i kažete da ste vi to naučili u školi i da će oni još mnogo toga da nauče. Bitno je da im kažete da je u redu ako se plaše da krenu u školu i da ste vi tu da ih podržite te da vam uvijek mogu reći zašto se plaše a da ćete se vi truditi da zajedno pobijedite te strahove. Recite im da mogu uvijek da vas pitaju kada im nešto nije jasno i pokažite im da ste uz njih. Objasnite im kako bi trebalo ali i kako ne bi trebalo da se ponašaju prema vršnjacima i učitelju/učiteljici i oni prema njemu. Na taj način učite dijete da postavlja granice u odnosu sa drugim ljudima i vršite prevenciju negativnih uticaja koje mogu da imaju vršnjaci na vaše dijete ili vaše dijete na svoje vršnjake. Možete zajedno da napravite tabelu LIJEPOG i RUŽNOG ponašanja čime produbljujete odnos povjerenja i prijateljstva sa djetetom, ono se osjeća ravnopravnim jer vi poštujete njegovo mišljenje. U slučaju da ne prepozna neko ružno ponašanje nemojte ga kritikovati već mu objasnite zašto takvo ponašanje nije lijepo. U svakom razgovoru prilagodite svoj rječnik djetetu kako bi vas ono u potpunosti razumjelo.

 Pripremite i sebe na polazak djeteta u školu. Kao što je već rečeno djeca predškolskog uzrasta identifikuju se sa roditeljima i u njima vide uzor. Budite toga svjesni kada razgovarate sa svojom djecom i kada pred njima iznosite svoje stavove. Oni žele da budu kao vi, što ćete često vidjeti kroz njihovo ponašanje i govor. Normalno je da ste u tom periodu vi njihov model za imitaciju, ličnost koja ima autoritet i njihov „centar svijeta“. Situacija se mijenja njihovim polaskom u školu. „Centar svijeta“ postaju učitelji i učiteljice. Sve češće ćete moći da čujete da je to tako jer je tako učitelj/učiteljica rekao/la. Ne brinite se, to je u redu, svi smo prošli kroz taj period. Vaše dijete vas i dalje voli ali širi krugove svojih poznanstava i otkriva svijet te polagano ide ka sopstvenoj samostalnosti. Pružite im podršku i pokažite djelima da ste im podrška, razgovarajte sa svojom djecom jer na taj način gradite zdrav odnos sa njima i sprečavate moguće probleme do kojih može doći usljed ćutanja.

Tamara Gaćanović, dipl. socijalni radnik


Share-alt

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Viber


Facebook-messenger

Share on whatsapp