Naši saradnici

Dr sci. Nataša D. Čabarkapa

logoped (Logopedski edukativni centar ČABARKAPA, Beograd)

Untitled-1.fw
Prof. dr Slavica Golubović

redovni profesor, master i doktorskih studija Univerziteta u Beogradu, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Tijana Antin Pavlović

specijalista dečije i andolescentne psihijatrije (Integralni centar za mentalno zdravlje Ordinacija Dr Antin Pavlović, Beograd)

Prof.dr Dimitrije Nikolić

dečiji neurolog (UNIVEZITETSKA DEČIJA KLINIKA TIRŠOVA, Beograd)

Dr sc Bojan Radić

logoped (UG "Svijet u slikama", Zenica)

Amela Sivro

Magistar psihologije (UG "Svijet u slikama", Zenica)

Anja Jelaska

Univerzitetski specijalni edukator i rehabilitator (Centar za autizam, Split)

Necip Cem Kinaci

MD (AUTISMEDI, Autism Medical Institute, Turska)