Naši saradnici

Dr sci. Nataša D. Čabarkapa

logoped (Logopedski edukativni centar ČABARKAPA, Beograd)

Dr Tijana Antin Pavlović

specijalista dečije i andolescentne psihijatrije (Integralni centar za mentalno zdravlje Ordinacija Dr Antin Pavlović, Beograd)

Prof.dr Dimitrije Nikolić

dečiji neurolog (UNIVEZITETSKA DEČIJA KLINIKA TIRŠOVA, Beograd)

Emanuela Božić

diplomirani defektolog-logoped, NLP master (Agencija za intelektualno savjetovanje Lavirint, Doboj)

Dr sc Bojan Radić

logoped (UG "Svijet u slikama", Zenica)

Amela Sivro

MA psihologije (UG "Svijet u slikama", Zenica)

Anja Jelaska

Univerzitetski specijalni edukator i rehabilitator (Centar za autizam, Split)

Necip Cem Kinaci

MD (AUTISMEDI, Autism Medical Institute, Turska)

hrSrpski