SAVJETOVANJE

Ne vjerujte kada Vam kažu da ste došli prerano. Dođite ranije.

Savjetovanje je proces koji nam pomaže da se nosimo sa svakodnevnim problemima, da prihvaćamo nove životne izazove, da se razvijamo u nošenju sa zahtjevima života.

Savjetodavni rad podrazumijeva da će se promijeniti kvaliteta odnosa u porodici, boljim poznavanjem sebe, suočavanjem s vlastitim sposobnostima, stavovima, ograničenjima i interesima, načinom komunikacije, boljim upoznavanjem svog odnosa s djetetom uz podučavanje o efikasnim pristupima djetetu.

Savjetovanje roditelja i djece s teškoćama u razvoju može imati različite funkcije:
PROMJENE

Dovodi do promjene perspektive i usmjeravanja prema novim i dubljim nivoima razumijevanja situacije koju doživljavaju kao problem.

PREVENCIJE

Podrazumijeva bolje nošenje sa životnim promjenama i situacijama koje zahtijevaju dodatnu adaptaciju, npr. polazak djeteta u vrtić, školu, odvajanje od porodice.

POBOLJŠANJA

Do kojeg dolazi u toku savjetovanja. Provođenje savjetovanja pokušava roditelje i djecu teškoćama u razvoju usmjeriti ka novim i dubljim nivoima razumijevanja problema, uzimajući u obzir njihove snage i razvijajući nove strategije u nošenju s teškim situacijama.

PREUZMI PRIRUČNIK "AUTIZAM"
PREUZMI PRIRUČNIK "Handbook"
PREUZMI PRIRUČNIK "Poucavanje-ucenika-s-autizmom-Prirucnik"
PREUZMI PRIRUČNIK "GreenANGxp1"
Starog Vujadina br.53, Banja Luka
+387 51 490 616
+387 66 954 810

centarzamajkuidijete@gmail.com

JAVITE NAM SE

Ostavite poruku

Copyright. All rights reserved.Centar za majku i dijete