SPECIJALISTIČKA PROCJENA

Ne vjerujte kada Vam kažu da ste došli prerano. Dođite ranije.

Procjena djeteta s disfunkcijom senzorne integracije

Stručnjaci koji vrše procjenu i terapiju senzorne integracije su obučeni fizioterapeuti ili radni terapeuti sa posebnom obukom za terapiju senzorne integracije.

Vrše procjenu efikasnosti djetetove senzorne obrade centralnog živčanog sistema. To podrazumijeva kvalitetu integracije taktilnog, vestibularnog i proprioceptivnog osjećaja, motoričkog plana, koordinacije između ruku i očiju, reakcija očiju mišića, posturalnih reakcija i ukoliko nema nalaza specijaliste, vidnu i slušnu percepciju.

Psihijatrijska procjena

Obrada obuhvata uzimanje opšte internističke i psihijatrijske anamneze te određivanje psihijatrijskog statusa.

Razvojna anamneza, uključujući i porodično okruženje tokom djetinjstva, ponašanje tokom školovanja, podnošenje različitih porodičnih i društvenih uloga, stabilnost i efikasnost na poslu, spolno prilagođavanje, obrazac društvenog života te kvaliteta i stabilnost braka pomažu prilikom procjene ličnosti.

Pri određivanju psihičkog statusa koriste se opažanja i pitanja kako bi se procijenilo nekoliko područja psihičke funkcije, uključujući govor, izražavanje emocija, razmišljanje i percepciju te spoznajne funkcije. Za procjenu određenih sastavnica kod određivanja psihičkog stanja postoje kratki standardizovani upitnici koji služe za odabir, uključujući i one posebno osmišljene za procjenu orijentacije i pamćenja.

Psihološka procjena

Psihološka procjena djeteta provodi se standardizovanim psihološkim instrumentima.

Zavisno o uzrastu djeteta, procjenjuje se cjelokupni psihomotorni razvoj, inteligencija, socioemocionalni razvoj, grafomotorika, verbalno razumijevanje, pažnja i hiperaktivnost.
Psihološka procjena djeteta sastoji se od tri susreta, koji uključuju:

  • razgovor s roditeljima
  • razgovor s djetetom i testiranje standardizovanim psihološkim instrumentima
  • pisano mišljenje i povratna informacija te uputa na daljnju obradu i terapiju (ukoliko je potrebno).

Neuropedijatrijska procjena

Doktor neuropedijatar u odnosu na godine djeteta procjenjuje: ponašanje djeteta, socijalnu saradnju, interes, pažnju, vid, sluh, govor, tonus/napetost mišića, količinu i vrstu pokreta, usvojene vještine (držanje glave, okretanje sa leđa na stomak, sjedenje, puzanje, stajanje, hodanje, spretnost ruku u manipulaciji predmetima i drugo). Prema procjeni neurorazvoja djeteta neuropedijatar će preporučiti roditeljima primjenu specifičnih postupka s djetetom u svakodnevnom životu (handling) ili uključivanje u habilitacijski tretman (neurorazvojna terapija-Bobath, Vojta terapija , terapija senzoričke integracije, vibroterapija, i dr) ili neki drugi oblik liječenja.

Obrazovno rehabilitacijska procjena

Opisom pojedinih sposobnosti kao što su motorika, praksija, lateralizacija, kognicija, govor, ponašanje: obrazovni rehabilitator obavlja opis određenih pojavnih oblika kojima dijete organira svoje aktivnosti u socijalnom polju.

Preko ovih opisa uočavamo eventualne probleme kao što su neusklađenost ili nedograđenost djetetovih sposobnosti. Instrumentima opšte obrazovno rehabilitacijske procjene ulazi se dublje u kliničku sliku koja je neophodna za postavljanje rehabilitacijskog programa ili za dublje kliničko istraživanje same pojave, kao i za struktuiranje odgojno-obrazovnog rada i posebnih postupaka u radu prilagođenih mogućnostima djeteta.

Logopedska procjena

Logoped procjenjuje komunikacioni i jezično-govorni razvoj djece na temelju kojih se daje stručni nalaz i mišljenje s preporukom za daljnje terapijske i/ili dijagnostičke postupke.

Procjenjuju se igra, receptivni jezik (jezičko razumijevanje), ekspresivni jezik (sposobnost jezičkog izražavanja), artikulacija (izgovor glasova), stepen jezičkog razvoja, predvještine čitanja i pisanja, čitanje i pisanje.

Radno terapijska procjena

Procjenjuju se sve komponente razvoja s naglaskom na aktivnosti samozbrinjavanja (hranjenje, pijenje, svlačenje, oblačenje), igru te finu motoriku, manipulaciju i grafomotoričke vještine.

Radna terapija je kod djece s višestrukim poteškoćama definisana kao zdravstvena struka koja se bavi (re)habilitacijom djece kako bi im omogućila dostizanje maksimuma funkcionalnosti u svakodnevnom životu.

Starog Vujadina br.53, Banja Luka
+387 51 490 616
+387 66 180 644

centarzamajkuidijete@gmail.com

JAVITE NAM SE

Ostavite poruku

Copyright. All rights reserved.Centar za majku i dijete