Стручни тим

Наш трансдисциплинарни тим чине стручњаци из области медицине, психологије, физијатрије, дечије психијатрије и ране
интервенције у едукативној рехабилитацији, дефектологији, логопедији и социјалном раду.

Снежана Кутлешић Стевић

Специјалиста пулмологије и баромедицине

ванредни професор Бојан Јоксимовић

специјалиста педијатар, субспецијалиста гастроентерохепатологије

др Нела Ракоњац

ДОКТОР ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ

др Биљана Јовановић

СПЕЦИЈАЛИСТА ФИЗИКАЛНЕ МЕДИЦИНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ

др Сања Јарић

СПЕЦ. ДЕЧЈА И АДОЛЕСЦЕНТНА ПСИХИЈАТРИЈА
 
 

Проф. др сци мед. Марија Бургић

СПЕЦ. НЕУРОЛОГИЈА ПСИХИЈАТРИЈЕ СУПСП. ДЕЧЈА ПСИХИЈАТРИЈА
 
 

Јасминко Јовановић

ДИПЛОМИРАНИ ПСИХОЛОГ
 
 

Вања Дејановић

ДИПЛОМИРАНИ ПСИХОЛОГ
 
 

Амела Сивро

МАСТЕР ПСИХОЛОГИЈЕ, ЛИЦЕНЦИРАНИ АДОС ДИЈАГНОСТИЧАР

Ања Васиљевић

дипломирани професор дефектологије и социјалне рехабилитације

Сања Брезанчић

ДИПЛОМИРАНИ ЛОГИЧКИ ТЕРАПУТ

Дејана Јотић

ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР СПЕЦИЈАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ И СОЦИЈАЛНЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ

Андреа Милићевић
ДИПЛОМИРАНИ СПЕЦИЈАЛНИК И РЕХАБИЛИТАТОР 
 
Maja Savić-Glamočanin
DIPLOMIRANI PEDAGOG
 

Сања Блажевић

ДИПЛОМИРАНИ СОЦИЈАЛНИ РАДНИК
 

Данило Ратковић

Пословни правни техничар

Ања Галоња

ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР СПЕЦИЈАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ

Оливера Ратковић
директор

МАГИСТАР ЛОГОПЕ, ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР, СПЕЦИЈАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ И СОЦИЈАЛНЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ

srСрпски