June 29, 2023 by admin 0 Comments

ŠTA JE POKAZNI GEST I ZAŠTO JE ON VAŽAN?

Razvoj komunikacije kod djece počinje tokom prve godine.Govor odnosno izražavanje može da bude verbalno i neverbalno odnosno ekspresivno i receptivno. Za pravilan govorno- jezički razvoj veoma je važno razumevanje. Razumevanje je osnova za razvoj govora, tako da receptivni govor prethodi ekspresivnom govoru. Razvoj gesta i neverbalne komunikacije se ekspanzivno razvija do 16. mjeseci.

Oko 11 mjeseca  javlja se gest pokazivanja i spuštanja stvari. 

Pokazni gest  ima veliku ulogu u razvoju govora i jezika, jer djeca njima komuniciraju sa okolinom od najranijeg perioda.Formiranje i upotreba pokaznog gesta vezano je za finu motoriku, vizuomotornu koordinaciju, auditivnu i vizuelnu pažnju. Pokazni gest ima značajnu ulogu u savladavanju telesne šeme, kao i veliki uticaj na razvoj udružene pažnje.

Kod djeteta od godinu dana očekuje se ispoljavanje pokaznog gesta kažiprstom u cilju ostvarivanja neke namjere odnosno želje.Kada izostane pojava pokaznog gesta potrebno je obratiti pažnju na tokove cjelokupnog razvoja  (saznajnog, motornog i razvoja komunkacije). Postoje dve vrste gesta protodeklarativni – kada dete ima potrebu da nam nešto pokaže (tobogan na igralištu)  i protoimperativni gest – kada dijete želi da mu nešto damo ili da uradimo nešto za njega. 

Kod kašnjenja pojave pokaznog gesta izvesno je da će postojati i kašnjenje u razvoju govora, ali i fine motorike i vizuomotorne koordinacije. Da bi dijete moglo da se koristi pokaznim  gestom,  neophodno je da se mišići šake diferenciraju tako da dete može voljno da pokreće svaki prst zasebno, odnosno ispravi kažiprst. Pokazni gest možete stimulisati tako što ćete vi izdvojiti kažiprst djeteta onda kada treba nešto da pokaže. Takodje izdvajanjem kazipsta i crtanjem po zdjeli sa rižom, hvatanjem sitnih predmeta u zdjeli sa vodom, pravljenja rupa u tijestu ili plastelinu.

Postavljajući naloge da dijete “pokaže, dodirne, donese” razne predmete iz neposrednog okruženja , te zamnjenom uloga razvijate dijalog između Vas i djeteta. Samim izvršavanjem zadanih naloga uočavamo razumijevanje što predstavlja osnovu za dalji govorno-jezički razvoj.

Autor:

Dejana Jotić
DIPLOMIRANI PROFESOR SPECIJALNE EDUKACIJE I SOCIJALNE REHABILITACIJE