May 31, 2021 by admin 0 Comments

Šta je to dislalija?

Šta je to dislalija?

Dislalija podrazumijeva nemogućnost pravilnog izgovaranja odredjenih glasova maternjeg jezika. Ona može biti izražena u vidu omisije (potpuno izostavljanje glasa, kada on ni u kom slučaju nije prisutan) -pri analizi artikulacije za takve glasove kažemo da su omitovani. Drugi vid jeste substitucija- kada se glas pri govoru mijenja sa nekim drugim. To su uglavnom foneme iste grupe prema mjestu tvorbe (f-v, h-k…) Treći vid se odnosi na distorziju- nepravilno artikulisanje glasova. Uzroci dislalije su smetnje u auditivnoj percepciji, neadekvatan govorni model ili ograničena pokretljivost govornih organa (zbog toga je neophodno sprovoditi vježbe oralne praksije, odnosno jačati mišiće orofacijalne regije).

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja na osnovu prikazanog Testa za ispitivanje artikulacije uz praćenje norme razvoja glasova..

Da li je problem moguće riješiti?

Jeste. Javljanjem logopedu i prihvatanjem njegovih savjeta i sugestija moguće je poboljšati ili u potpunosti otkloniti sve barijere.

Kako teče tretman?

Dislaličan glas se prvo izgovori djetetu, objasni mu se položaj govornih organa, ukoliko ono ne shvata poziciju potrebno je koristiti logopedske sonde/špatule putem kojih se mehanički namješta glas. Zatim se sprovode vježbe logomotorike uz pomoć kojih će dijete moći samostalno da produkuje dati glas. Kada ga dobijemo vježbamo izolovano sa vokalima u svim pozicijama, zatim u riječima, rečenicama,

brzalicama i pjesmicama. Ukoliko dobijemo glas ali se pojavi substitucija sa nekim drugim glasom radimo diskriminaciju fonema (npr.dobijemo glas K ali ga dijete počinje mijenjati sa T u tom slučaju navodimo ga da uočava razlike: da li se kaže TUĆA ILI KUĆA, TELEFON ILI KELEFON…) Za svaki zadatak potrebna je istrajnost, rad i vježba. Zato pratite upute Vašeg terapeuta i

rezultati će ubrzo biti vidljivi.

Ivana Dupljanin, dipl.logoped


Share-alt

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Viber


Facebook-messenger

Share on whatsapp