Ne vjerujte kada Vam kažu da ste došli prerano. Dođite ranije.

DOBRO DOŠLI

USZ Centar za specijalističke socijalne usluge “ZA MAJKU I DIJETE“ funkcioniše kao Centar za ranu intervenciju, u kome je omogućeno usklađivanje tretmanskog rada sa djecom uz timske procjene stanja djece, te međusobnog poređenja istog u svrhu uočavanja napretka i daljeg planiranja tretmanskog rada.

Registrovana djelatnost Centra:

      88.91 Djelatnost dnevne brige o djeci i omladini ( s teškoćama u razvoju)

      86.21 Djelatnost opšte medicinske prakse ( liječenje, njega i rehabilitacija)

Specijalističke socijalne usluge Centra

 1. Procjena stanja i dijagnostike, savjetodavni rad, individualni i grupni tretmani ( psiholog, pedagog,socijalni radnik, defektolozi različitog usmjerenja: logoped, surdoaudiolog, specijalni edukator i rehabilitator,oligofrenolog, tifolog, somatoped, specijalni pedagog i sl.);
 2. Usluge SOS telefona;
 3. Socijalna habilitacija i rehabilitacija;
 4. Dnevno zbrinjavanje djece i omladine sa poteškoćama u razvoju

Rad sa roditeljima je bitna stavka, jer samo edukovan roditelj može da pomogne svom djetetu.

Zadati cilj

 • Podsticanje senzomotornog, emocionalnog, socijalnog i intelektualnog razvoja
 • Obezbjeđivanje sveukupne stimulacije
 • Rano otkrivanje i
 • Prevencija sekundarnih posljedica ometenosti

Naše projektne aktivnosti su namijenjene:

 • Djeci ranog uzrasta ( 0-3 godine) koji podrazumijeva stimulativne tretmane;
 • Predškolski uzrast koji podrazumijeva uvježbavanje vještina potrebnih za školu;
 • Školski uzrast koji podrazumijeva tretmane specifičnih smetnji učenja,čitanja, pisanja i računanja;
 • Adolescente;
 • Roditelje i porodicu.

Bavimo se prevencijom, dijagnostikom i rehabilitacijom djece koja imaju teškoće u razvoju, emocionalnom reagovanju i ponašanju, te pružanjem stručne pomoći roditeljima.

NOVA CILJNA GRUPA - djeca u inkluziji :

 • Školarci od prvog do devetog razreda;
 • Predškolska djeca, a i djeca kojima je odložena škola na godinu dana;
 • Predškolska djeca koja iz bilo koga razloga ne idu u vrtić.
 • Usluge:  

–     poludnevnog i dnevnog boravka,  dnevne usluge u zajednici osobama sa autizmom, te poremećajem verbalne komunikacije, ponašanja i učenja, odnosno, razvojnim poteškoćama, (grupe sa poremećajima psihičkog razvoja prema ICD-10 klasifikaciji)

–     organizovanje  produženog stručnog postupka prema osobama sa autizmom;

–     savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge (rehabilitacija i socijalizacija) uz angažovanje stručnih lica.

–     savjetovalište za roditelje;

–     edukacija stručnog kadra.

TIM CENTRA:

 • Čine stručnjaci različitih profila u zavisnosti od zakonske regulative i potreba konkretnog djeteta i njegove porodice
 • Timovi obuhvataju medicinsko i paramedicinsko osoblje, specijalne edukatore i rehabilitatore, psihološku službu, službu socijalnog rada itd.

Vizija: kvalitetan, dinamičan i otvoren pristup koji uključuje savremene svjetske trendove u tretiranju ranih razvojnih poremećaja, pristup koji objedinjuje terapijski rad, kreiranje integrativnih programa i istraživanje njihovih efekata.

Neophodna rješenja za rad institucije

 1. Rješenje o registraciji Ustanova socijalne zaštite Centar za specijalističke socijalne usluge „Za majku i dijete“ Banja Luka;
 2. Rješenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS br. 11/05-530-151-3/18 od 13.12.2018.godine;
 3. Rješenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS br. 11/04-501-122/18 od 13.12.2018. godine;
Starog Vujadina br.53, Banja Luka
+387 51 490 616
+387 66 180 644

centarzamajkuidijete@gmail.com

JAVITE NAM SE

Ostavite poruku

Copyright. All rights reserved.Centar za majku i dijete