TIMSKA DIJAGNOSTIKA

Ne vjerujte kada Vam kažu da ste došli prerano. Dođite ranije.

Nakon prikupljenih podataka o detaljnoj djetetovoj razvojnoj istoriji, djetetovoj porodici , istorija medicinskih i razvojnih poremećaja i djetetova socijalnog okruženja nudimo tri tipa dijagnostike:
RANA RAZVOJNA DIJAGNOSTIKA
djeca do 6 godina

Ako postoji sumnja na neko razvojno odstupanje ili sumnjate da Vaše dijete može imati poremećaje iz autističnog spektra (PAS)

Upućujemo ga na kompletnu dijagnostičku evaluaciju kako bi isključili ili utvrdili poremećaje iz autističnog spektra .
Transdisciplinarni dijagnostički tim ocjenjuje i dijagnostikuje poremećaje iz autističnog spektra i druge razvojne poremećaje kod djece mlađe od 6 godina. Naš dijagnostički tim se sastoji od dječjeg psihijatra, psihologa, fizijatra, specijalista rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji, edukacijskog rehabilitatora (defektologa) i logopeda. Kao vanjski saradnici uključeni su i neuropedijatar te socijalni radnik.

 

 

Sveoukupno se procjenjuju djetetove kognitivne sposobnosti, komunikacione sposobnosti, jezične i govorne sposobnosti te adaptivne sposobnosti. Otkrivamo razvojna kašnjenja, dajemo dijagnostička pojašnjenja i nudimo specifične terapijske preporuke.

Budući da djeca imaju ograničenu pažnju i strpljenje, procjene se uglavnom provode tokom jutarnjih sastanaka, a po potrebi specijalist rane intervencije odlazi u porodicu .

PSIHOLOŠKA DIJAGNOSTIKA
iznad 6 godina do odrasle dobi

Kad postoji zabrinutost oko socijalizacije i/ili komunikacije ili kada postoji sumnja o mogućim poremećajima iz autističnog spektra (PAS)

Nudimo drugo mišljenje i ponovnu procjenu za djecu kojima je već dana dijagnoza u ranoj dobi. Naš tim se sastoji od dječjeg psihijatra, psihologa, edukacijskog rehabilitatora (defektologa) i logopeda. Kao vanjski saradnici uključeni su socijalni pedagog/pedagog te socijalni radnik.

Sveukupno se procjenjuje socijalizacija, komunikacija, intelektualne sposobnosti, emocionalno funkcionisanje, ponašanje, te vještine brige o sebi.

Pružamo dijagnostička pojašnjenja i nudimo specifične terapijske i obrazovne preporuke.

 
 
PSIHOLOŠKO OBRAZOVNA DIJAGNOSTIKA
iznad 6 godina i kod mladih osoba koje pohađaju školu ili fakultet

Kad postoji zabrinutost oko akademskog / školskog funkcionisanja, socijalizacije i komunikacije

Naš tim sastoji se od dječjeg psihijatra, dječjeg psihologa, edukacijskog rehabilitatora (defektologa), te po potrebi logopeda i socijalnog pedagoga/pedagoga.

Sveukupno se procjenjuje komunikacija, kognitivne sposobnosti, socijalno i emocionalno funkcionisanje, ponašanje, vještine brige o sebi, te stilovi učenja.

Nakon dijagnostičke evaluacije Vašeg djeteta naš tim raspravlja s Vama naše dijagnostičke utiske i preporuke za rehabilitaciju. Tim Vam pomaže u pronalaženju usluge rehabilitacije u zajednici koja odgovara Vašem djetetu i potrebama porodice.

Starog Vujadina br.53, Banja Luka
+387 51 490 616
+387 66 954 810

centarzamajkuidijete@gmail.com

JAVITE NAM SE

Ostavite poruku

Copyright. All rights reserved.Centar za majku i dijete