Usluga toalet servis

Odvikavanje od pelena, odnosno, navikavanje na korišćenje toaleta je značajna prekretnica u životu svakog djeteta i roditelja, a posebno je veliki izazov kada se radi o djetetu sa poremećajima iz spektra autizma.
Svako dijete sa poremećajima iz spektra autizma je drugačije i zahtjeva individualan pristup.
“Trening rasporeda” objašnjava djeci da nauče vještine izvršavanja toaletnih potreba, tako što će terapeuti i roditelji postavljati raspored i time pomoći da se dijete nauči pratiti gore navedeno.
Uspješnost toalet servisa zavisi od kontinuiteta i strogog pridržavanja navedenih pravila, a zajedno možemo prevazići ovaj problem.

hrSrpski