Trening centar

Opšti ciljevi su preuzimanje vodeće uloge u razvoju najbolje prakse u pružanju obrazovnih i rehabilitacionih usluga (u svom određenom području rada), kao i da pomogne drugim pružateljima usluga u poboljšanju kvalitete svojih usluga.
Kako bi se postigli ciljevi, trening centar će obavljati supervizije, obuku specifičnih kadrova, te prikupljati informacije koje mogu pomoći u razvoju najbolje prakse, uspostaviti veze između različitih pružatelja usluga, te sarađivati sa fakultetima u zemlji i inostranstvu uz podsticanje istraživačkih projekata u svom području rada.
Specifični ciljevi:
– Sastaviti, sistematizovati te prenositi najbolje prakse i metode obrazovnog i rehabilitacijskog rada;
– Osigurati metodološku pomoć stručnim saradnicima u području obrazovanja i rehabilitacije djece i mladih s
PAS, te roditeljima djece s PAS;
– Osigurati programe usavršavanja s kvalificiranim predavačima/profesorima;
Edukacijsko rehabilitacijski programi, radionice i savjetovalište za:

– Stručne saradnike;
– Roditelje;
– Studente;
– Personalne asistente;