Zašto moje dijete još ne govori?!

U praksi se susrećem sa mnogo roditelja koji upravo postavljaju ovo pitanje ,,Zašto moje dijete još ne govori? To je vrlo kompleksno pitanje i zavisi od više povezanih faktora. Postoji više mogućih uzroka koji dovode do kašnjenja u progovaranju i potrebno ih je otkloniti. Da bi dijete ovladalo govorom treba postojati organska osnova za razvoj govora, a to prije svega podrazumijeva dobar sluh, normalnu inteligenciju, govornu motoriku odnosno pokretljivost govornih organa, kao i međusobno razlikovanje pojedinih glasova i jezičke sposobnosti. Svi ovi faktori se međusobno prepliću i moraju biti u optimalnom nivou razvijeni da bi dijete moglo i željelo da govori. Moram naglasiti i princip individualnosti svakog djeteta i da neka djeca nešto kasnije progovaraju, ali to kašnjenje ne smije biti duže od nekoliko mjeseci tj. svakako dijete treba da progovori do osamnaestog mjeseca. Ukoliko dijete samo kasni sa izgovorom riječi svakako bi trebalo da pokazuje razumijevanje jednostavnih verbalnih naloga. Razumijevanje riječi se razvija prije i brže od njihove upotrebe. Prije izgovora riječi dijete razumije određen broj riječi koje će tek kasnije koristiti. Takođe je veoma bitno prisustvo neverbalne komunikacije kod djeteta i zainteresovanost za okolinu, ali i pokušaji verbalne produkcije u obliku slogovnog izražavanja kao načina komunikacije sa okolinom. Ukoliko dijete nema neverbalnu komunikaciju i ne pokazuje razumijevanje jezičkih sadržaja svakako se treba konsultovati sa logopedom, jer se možda radi o poremećaju, a ne o individualnom kašnjenju djeteta. Jako je važno da dijete ne prisiljavate na govor jer govor mora da bude prijatan i pozitivan izraz dečijih potreba i želja. Ako ste primjetili bilo kakvo odstupanje u govorno-jezičkom razvoju vašeg djeteta, obavezno se konsultujte sa logopedom koji će vam dati dalje smjernice.

dipl. logoped Sanja Brežančić